Auto Master partnerem DEKRA

2013-11-22

 

Mamy przyjemność ogłosić iż nasz warsztat przystąpił do programu "Partner DEKRA". 

DEKRA jest międzynarodowym koncernem działającym od 1925 roku. Jest to europejski lider w dziedzinie Okresowych Badań Technicznych Pojazdów, Rzeczoznawstwa Samochodowego oraz wdrażania i certyfikacji Systemów Jakości.

 

"DEKRA wychodząc naprzeciw potrzebom Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce stworzyła program "PARTNER DEKRA". W programie tym wykorzystujemy doświadczenia zdobyte dzięki prowadzeniu własnych Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce oraz doświadczenia z innych krajów, w których DEKRA jest obecna.

 

Przez program "PARTNER DEKRA" chcemy wesprzeć Stacje Kontroli Pojazdów w funkcjonowaniu na coraz bardziej wymagającym i skomplikowanym rynku. Dzięki naszemu programowi, pragniemy odciążyć prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów i pozwolić im skoncentrować się na ich zasadniczym celu działania - efektywnym finansowo, prowadzeniu działalności gospodarczej i dynamicznym rozwoju. 


Program współpracy "PARTNER DEKRA" nie wyróżnia, ani nie odrzuca żadnej zainteresowanej współpracą Stacji Kontroli Pojazdów. Stawiamy na ich fachowe i kompetentne działania, które mają wzmocnić ich pozycję zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. DEKRA przyjęła kierunek rozwoju, który ma zabezpieczyć Stacjom ich efektywne działanie i dynamiczny rozwój, również w przyszłości."

Program "PARTNER DEKRA" to oferta kompleksowych rozwiązań dla Stacji Kontroli Pojazdów, mających na celu pomoc w codziennym prowadzeniu stacji i ułatwienie jej funkcjonowania, w skład, którego wchodzi:

 1. system komputerowy zapewniający prawidłowe funkcjonowanie SKP, poprzez umożliwienie zarejestrowania i wydrukowania wszelkich wykonywanych na stacji badań. System zawiera aktualne przepisy prawne dotyczące działalności stacji, umożliwia archiwizację rejestrów, uaktualnianie danych technicznych itp. Moduł sprzedaży systemu pozwala zarejestrować wszystkie operacje finansowe, drukować paragony i faktury VAT oraz raporty okresowe i rejestry VAT.  Stworzone zostały także funkcje analizy efektywności działania stacji, bardzo ważne w procesie optymalizacji kosztów. System uwzględnia potrzeby związane z przesyłaniem danych do Starostw oraz jest przygotowany do rozbudowy w kierunku specjalistycznej współpracy z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców,
 2. informacje o zmianach przepisów dotyczących okresowych badań technicznych pojazdów,
 3. pomoc merytoryczną dla diagnostów,
 4. dostęp do bazy danych technicznych pojazdów, wzorów dokumentów rejestracyjnych stosowanych w innych krajach Europy, itp.,
 5. wsparcie prawne,
 6. doradztwo techniczne w zakresie projektowania, budowy, modernizacji i wyposażenia stacji,
 7. szkolenia teoretyczne i praktyczne dla diagnostów,
 8. preferencyjne warunki przy zakupie wyposażenia stacji,
 9. doradztwo w zakresie analizy ekonomicznej,
 10. prawo do wykorzystywania oznaczeń firmowych DEKRA związanych z działalnością w zakresie badań technicznych pojazdów,
 11. możliwość współpracy z siecią Partnerskich Biur Rzeczoznawczych DEKRA oraz z kluczowymi klientami DEKRA (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, floty samochodowe, …),
 12. materiały reklamowe,
 13. oznakowanie stacji i terenu (reklama świetlna, pylony, flagi…),
 14. preferencyjne warunki na usługi świadczone przez DEKRA POLSKA (ISO 9000, Rzeczoznawstwo, szkolenia, …),
 15. reklama działalności stacji PARTNER DEKRA poprzez internet, prasę, broszury informacyjne, akcje w mediach, itd.,
 16. możliwość wykonywania Certyfikatu Jakości Pojazdu.

Źródło: www.dekra.pl