Mechanika samochodowa

Warsztat Auto Master oferuje wsparcie z zakresu mechaniki, w której skład wchodzi m.in. naprawa klimatyzacji, silników, układów wydechowych oraz innych elementów. Usuwamy usterki z pojazdów o różnym stopniu zaawansowania technicznego, dzięki czemu z naszych usług mogą korzystać klienci indywidualni oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, których flota narażona jest na intensywną eksploatację.

Naprawa samochodów wykonywana w naszym warsztacie, poprzedzona jest szczegółową diagnostyką, wykonywaną przez wykwalifikowany personel. Każdy mechanik samochodowy posiada wiedzę, pozwalającą na ustalenie przyczyny usterki, a tym samym wymianę konkretnego elementu układu paliwowego, wydechowego, hamulcowego, napędowego czy kierowniczego, odpowiedzialnego za nieprawidłową pracę pojazdu, a tym samym ograniczenie wydatków przeznaczanych na zbędne części czy naprawy.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy pojazdu to wszystkie elementy mające na celu zatrzymanie pojazdu będącego w ruchu a także utrzymanie go w miejscu np. na pochyłości.

Układ kierowniczy i zawieszenie

Układ kierowniczy jest to zespół mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, czyli utrzymywanie stałego kierunku jazdy lub jego zmianę zgodnie z wolą kierowcy.
Zawieszenie pojazdu to zespół elementów łączących koła z resztą pojazdu. Zawieszenie przenosi siły powstające na styku koła z jezdnią na nadwozie. Zapewnia komfort jazdy oraz stateczność i sterowność pojazdu.

Układ napędowy

Układ napędowy (układ przeniesienia napędu) to układ podzespołów, służący do napędzania pojazdu, poprzez przenoszenie energii mechanicznej z silnika do kół jezdnych pojazdu.

Układ chłodzenia

Zadaniem układu chłodzenia jest zapobieżenie wzrostu temperatury silnika ponad maksymalną (do 150 °C) oraz utrzymanie jej w optymalnym zakresie 90 °C do 100 °C. Prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia jest niezbędne dla osiągnięcia przez silnik odpowiednich warunków pracy.

Układ paliwowy

Głównym zadaniem układów zasilania silników spalinowych jest napełnienie cylindrów paliwem i powietrzem w sposób, gwarantujący prawidłowy przebieg spalania, oraz w ilości odpowiadającej chwilowemu obciążeniu silnika, czyli w ilości gwarantującej powstanie energii cieplnej w pożądanej ilości.

Układ wydechowy

Układ wydechowy silnika spalinowego (układ wylotowy) to zespół elementów silnika spalinowego, którego zadaniem jest odprowadzenie spalin z silnika spalinowego oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez silnik.