Naprawa odprysków szyb

KOSZT NAPRAWY ODPRYSKU: 120 zł

Szyba kwalifikująca się do naprawy to taka, która posiada odprysk wielkości maksymalnie monety dwu złotowej. Naprawa polega na oczyszczeniu miejsca odpryśnięcia i zabezpieczenia go utwardzalną żywicą. 
Po takim zabiegu, w większości przypadków, prawie nie ma śladu po odprysku.

Pęknięcia szyby nie kwalifikują się do naprawy i są pretekstem do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policjanta.

Również porysowane szyby nie podlegają naprawie. Szlifowanie szyby, zwane czasem polerowaniem powoduje uniejednolicenie grubości szkła, a w rezultacie załamywanie się światła i pogorszenie się widoczności, szczególnie podczas jazdy nocą.