Przegląd rejestracyjny

Badanie techniczne (przegląd rejestracyjny) to obowiązkowe badanie sprawności naszego pojazdu przeprowadzane w Stacji Kontroli Pojazdów. Jest ono niezbędne, aby pojazd w ogóle został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Dopuszczenie samochodu osobowego (ale także ciężarowego, motocykla czy ciągnika rolniczego) do ruchu zależy od pozytywnego przejścia badania technicznego. Zwolnione są z niego samochody fabrycznie nowe posiadające homologację. Dla nich pierwsze badanie odbędzie się dopiero po trzech latach od daty pierwszej rejestracji, drugie po kolejnych dwóch latach, a kolejne nie później niż rok od poprzedniego badania.

Zakres badania technicznego jest określony dla poszczególnych typów pojazdów w polskim prawie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) 

Na naszej stacji wykonujemy następujące badania:

  • samochodów osobowych i ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5t,   
  • motocykli,
  • pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
  • pojazdów zasilanych gazem,
  • pojazdów specjalistycznych,
  • pojazdów TAXI i Nauka Jazdy,
  • badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,
  • badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym,
  • sprawdzenia pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep.

Stosujemy SMS-owy system powiadamiania o zbliżającym się terminie następnego badania.

Koszt przeglądów zgodny z cennikiem urzędowym. cenniki